รายละเอียด
รายละเอียดบริษัทฯ
วิธีการชำระเงิน
โปรแกรมอู่ซ่อม สีตัวถัง (รับงานประกันภัย)
โปรแกรมอู่ซ่อม เครื่องยนต์ / ศูนย์บริการ
โปรแกรมเจ้าหนี้และพิมพ์เช๊ค
โปรแกรมเงินเดือนและต้นทุนค่าแรง
โปรแกรมบัญชีบัญทั่วไป
เครื่องพิมพ์ประหยัดหมึก
เครื่องสแกนบัตร ลายนิ้วมือ

DownLoad
โปรแกรมติดต่อบริษัทฯ
Upgrade/ปรับปรุ่ง โปรแกรม
โปรแกรมทดลองใช้งาน Demo
เอกสารโปรแกรมเสนอผู้บริหาร
คู่มือโปรแกรมการใช้งานรวมทุกโปรแกรม
การเชื่อมต่อ VPN

วีดีโอนำเสนอ
โปรแกรมศูนย์/อู่ ซ่อมสีตัวถัง
โปรแกรมศูนย์ ซ่อมเครื่องยนต์
การเชื่องต่อเครื่อง Scan


บริษัท พีเคทีซอฟต์ จำกัด
   169/23 หมู่บ้านดรีมทาวน์ หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์
   อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

   โทร. 0-2422-5199 แฟกช์. 0-2422-5198


คุณพิทักษ์ กิมภา
081-939-9236

คุณนงนุช วุฒิวัย
02-422-5199

WebSiteใหม

www.kpisoft.net  รายละเอียดครบถ้วน

ติดต่อบริษัทฯ ด้วย NetMeeting
Copy รหัสและนำไปใส่ใน ช่องชื่อ

  • ka2.dyndns.tv
  • ka3.dyndns.tv
  • ka4.dyndns.tv

รายละเอียดโปรแกรมอู่ซ่อมรถยนต์

รายละเอียดเอกสาร และตัวอย่างรายงานเพียงบางส่วน


โปรแกรมอู่ ซ่อมเครื่องยนต์ และศูนย์บริการ
- รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด คลิก
-
รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ คลิก
-
ขั้นตอนการทำงาน SystemFlow คลิก
-
รายงานขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานกำไรขาดทุน คลิก

อ่านต่อ...

รายละเอียดเอกสาร และตัวอย่างรายงานเพียงบางส่วน

โปรแกรมอู่ ซ่อมสีตัวถัง (อู่รับงานประกันภัย)
- รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด คลิก
-
รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ คลิก
-
ขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานกำไรขาดทุน คลิก

อ่านต่อ...

 
รายละเอียดโปรแกรมบัญชี
1.ระบบการจัดซื้อ
Purchase  Order (PO)
ออกใบสั่งซื้อสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถกำหนดรายละเอียดในการสั่งสินค้าเช่นวิธีการขนส่ง กำหนดระยะเวลาประมาณการสินค้าที่จะรับเข้า และรายละเอียดอื่น ๆ

อ่านต่อ...
2.ระบบควบคุมคลังสินค้า
Inventory Control (IC)
การรับสินค้าเข้าสต็อก จากใบรับสินค้า (Shipment) เพื่อทำการคำนวณต้นทุน

อ่านต่อ...
3.ระบบขาย / ออกบิล
Order Billing  (BL)
ออกใบกำกับ หมายถึงการออกบิลขาย หรือการคืนสินค้า และโอนสินค้าไปมือ Sale

อ่านต่อ...
4.ระบบลูกหนี้
Account Receiveable  (AR)
ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน และรับชำระจากลูกหนี้ ต่อวันเป็นเงินสด
หรือเช็ค และทำใบลดหนี้

อ่านต่อ...
5.ระบบบัญชีเจ้าหนี้
Account Payable  (AP)
ตั้งหนี้และตัดจ่ายจากการตั้งหนี้ หรือจ่ายสดต่อวันออกภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์เช็ค

อ่านต่อ...
6.ระบบเช็คธนาคาร
Financial Management  (FM)
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน
เงินสดจากธนาคาร หรือเช็ค รับ-จ่าย
เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของเช็ค หรือ
Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile โดยโอนข้อมูลด้าน รับจากระบบลูกหนี้ ด้านจ่ายจากระบบเจ้าหนี้

อ่านต่อ...

6.ระบบวิเคราะห์การขาย
Sales Analysis (SA)
ดึงข้อมูลจากระบบขาย ทำการออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆเช่น รายงานการขายต่อวัน ต่อเดือน Topten ยอดขายสูงสุดของ Sale กลุ่มลูกค้า

อ่านต่อ...

6.ระบบลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM)
ดึงข้อมูลพื้นฐานจากระบบลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เช่นชื่อ-ที่อยู่ ฯลฯ เพื่อทำจดหมายหรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อ

อ่านต่อ...

9.ระบบบัญชีแยกประเภท
General Ledger (GL)
ระบบที่ใช้ในการเริ่มต้นใช้งาน กำหนดค่าต่างให้กับทุกระบบ โดยดึงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ เพื่อทำการปิดงบ

อ่านต่อ...


 

 

 


   

 

 

- Virtual Private Network (VPNหมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัวเป็น เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เครือข่ายระหว่าง สำนักงานหรือสาขา สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมอู่ หรือโปรแกรมบัญชี (ในการทดลองใช้งานฟรี หมายถึงทำการติดต่อกับ Server ของทางบริษัทฯ เพื่อทดลองการใช้งาน การทำงานช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ความเร็ว Internet ของท่าน) ทดลองใช้งานฟรี

 

 

 

  ?2008, www.kimpa.net