รายละเอียด
รายละเอียดบริษัทฯ
วิธีการชำระเงิน
โปรแกรมอู่ซ่อม สีตัวถัง (รับงานประกันภัย)
โปรแกรมอู่ซ่อม เครื่องยนต์ / ศูนย์บริการ
โปรแกรมเจ้าหนี้และพิมพ์เช๊ค
โปรแกรมเงินเดือนและต้นทุนค่าแรง
โปรแกรมบัญชีบัญทั่วไป
อุปกรณ์ และราคา

DownLoad
โปรแกรมติดต่อบริษัทฯ
โปรแกรมทดลองใช้งาน Demo
เอกสารโปรแกรมเสนอผู้บริหาร
คู่มือโปรแกรมการใช้งานรวมทุกโปรแกรม

วีดีโอนำเสนอ
โปรแกรมศูนย์/อู่ ซ่อมสีตัวถัง
โปรแกรมศูนย์ ซ่อมเครื่องยนต์
การเชื่องต่อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด


บริษัท พีเคทีซอฟต์ จำกัด
   169/23 หมู่บ้านดรีมทาวน์ หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์
   อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

   โทร. 0-2422-5199
แฟกช์. 0-2422-5198


คุณพิทักษ์ กิมภา
081-939-9236

คุณนงนุช วุฒิวัย
02-422-5199

ติดต่อบริษัทฯ ด้วย NetMeeting
Copy รหัสและนำไปใส่ใน ช่องชื่อ

  • ka2.dyndns.tv
  • ka3.dyndns.tv
  • ka4.dyndns.tv

www.kpisoft.net  Web ใหม่มีรายละเอียดครบถ้วน

รายละเอียดโปรแกรมอู่ซ่อมรถยนต์

รายละเอียดเอกสาร และตัวอย่างรายงานเพียงบางส่วน


โปรแกรมอู่ ซ่อมเครื่องยนต์ และศูนย์บริการ
- ราคาและอุปกรณ์ คลิก
-
รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ คลิก
-
ขั้นตอนการทำงาน SystemFlow คลิก
-
รายงานขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานกำไรขาดทุน คลิก

อ่านต่อ...

รายละเอียดเอกสาร และตัวอย่างรายงานเพียงบางส่วน

โปรแกรมอู่ ซ่อมสีตัวถัง (อู่รับงานประกันภัย)
- รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด คลิก
-
รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ คลิก
-
ขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานกำไรขาดทุน คลิก

อ่านต่อ...

 
 

 

 

 

  ?2008, www.kimpa.net